ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Hubert T. Mikołajczyk Z dziejów metafizyki po Kartezjuszu
Marcin Furman Rozumienie jako dyskurs hermeneutyki
Zbigniew Sareło Koncepcja judaizmu w filozofii Maksa Josepha
Katarzyna Kornacka Krytyczny optymizm - filozofia zła Eliezera Berkovitsa
Sylwia Górzna "Inny" w filozofii Emmanuela Lévinasa
Błażej Baszczak Zakazana reprezentacja, niewyrażalność i milczenie. Jean-Luc Nancy i estetyzacja Zagłady
Paweł Ibek Czy wątpienie może być podstawą wiary w Boga? Człowiek religijny w myśli Tomáša Halíka
Artur Pastuszek Oswajanie atopii – fantasmagoryczna i polityczna moc estetyki
Bogna Choińska "całkowicie uśpiony świat...". Nowe Lacanowskie interpretacje snów
Stefan Florek Intuicyjne i krytyczne myślenie moralne w kontekście jego filogenezy i neuropsychologii
Rafał Michalski Wolność i uznanie w filozofii prawa Hegla
Daniel Żuromski Argument przeciwko możliwości języka prywatnego w kontekście społecznego podmiotu poznania
Paulina Broszkiewicz Charlesa Sandersa Peirce'a koncepcja znaku względem Peirce'owskiego pragmatyzmu
Vasil Gluchman Idea of humanity in David Hume’s moral philosophy
Małgorzata Olech Filozoficzny aktywizm podstawą etyki pracy Stanisława Brzozowskiego
Joanna Zegzuła-Nowak Immanentyzm George’a Berkeleya w świetle polemiki Henryka Elzenberga z Kazimierzem Ajdukiewiczem

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Anna Podborączyńska Valentin Vandyshev, Wojciech Slomski, Logic. Introduction
Łukasz Moniuszko Wiesław Mysłek, Etyka zawodowa. Uwarunkowania, konteksty, zastosowania
Karolina Fornal Stefan Konstańczak, Etyka pielęgniarska
Karolina Fornal Paweł Walczak, Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych
Stefan Konstańczak Bogna Choińska, Sztuka jako wartość wobec kryzysu kultury europejskiej (poglądy estetyczne Herberta, Olędzkiej-Frybesowej i Czapskiego)
© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki