ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Hubert T. Mikołajczyk Thomistic inspirations of Gabriel Marcel's philosophical anthropology
Alicja Pietras Nie-dualizująca filozofia Josefa Mitterera jako współczesna wersja heglizmu
Justyna Smoleń-Starowieyska Rickert a Hegel. Inspiracje i krytyka
Dariusz Rymar Heglowskie inspiracje platońskim Parmenidesem
Michał Wendland Jaką funkcję pełni język w filozofii G.W.F. Hegla?
Paweł Sikora Hegel a współczesna filozofia libertarianizmu
Adam Gałamaga Das spannungsverhältnis zwischen recht und moral bei Gustav Radbruch
Marcin Furman Hermeneutical sphere between familiarity and strangeness
Vasil Gluchman Reflections of lévinas's and sartre's ethics in slovak lutheran ethics
Marta Ples Podmiot czy inne? O koncepcji kobiecości Simone de Beauvoir
Małgorzata Olech Sumienie warunkiem aksjologicznej tożsamości podmiotu w filozofii Józefa Tischnera
Paweł Ibek Ateistyczna koncepcja Michela Onfraya
Vasil Gluchman Human dignity in current bioethics discussions
Maria Nowacka Medical sense of the thesis on the psychophysical unity of man

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Stefan Konstańczak Роман Сапенько, Искусство рекламы в современной культуре, Издание Международного Благотворительного Фонда Конкурса Владимира Горовица, Киев 2005, 295 с. (Roman Sapeńko, Iskusstvo rieklamy v sovriemennoj kul'turie, Kijev 2005)
Łukasz Moniuszko Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. Włodzimierz Galewicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010, ss. 474
Mariusz Grabowski Piotr Mazur, Koncepcja człowieka w New Age, Wydawnictwo Drukarnia Liber Duo, Lublin 2009, ss. 77
© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki