ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Hubert T. Mikołajczyk Transcendentalizm bliżej życia. Z dziejów recepcji Kanta
Jadwiga Wiertlewska-Bielarz Specyfika pojęcia narzędzia w koncepcji Wittgensteina i Heideggera
Magdalena Płotka Rozum a wolność. Potępienie z 1277 r. i jego konsekwencje dla filozofii
Błażej Olżewski Problem intencjonalności poznania w filozofii George'a Berkeleya
Anna Musioł Logiczno-aprioryczny charakter krytyki poznania wobec problemu metafizyki w ujęciu Ernsta Cassirera a dualizm filozofii Kanta
Tomasz Kubalica Neokantowska geneza pojęcia wartości logicznej Gottloba Fregego
Marcin Furman Nicolaia Hartmanna pojęcie rzeczy samej w sobie
Bartosz Orlewski Kontekstualizm epistemologiczny a neopragmatyzm
Witold Płotka Granice rozumu w fenomenologii Edmunda Husserla
Alicja Pietras Kill Bill Quentina Tarantino jako przykład filmu postmodernistycznego
Paulina Zarzycka Problem wolności w społeczeństwie japońskim
Karolina Blandzi-Maszycka Wolność w bajkowym świecie alternatywnym – czy jest możliwa?

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Stefan Konstańczak Piotr Bartula, Jako w niebie tak i na ziemi. August Cieszkowski Redivivus, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, ss. 108
Anita Pacholik-Żuromska Christopher Peacocke, Truly Understood, Oxford 2008, University Press, ss. XIII + 341
Daniel Żuromski Robert B. Brandom, Reason in Philosophy: Animating Ideas, Harvard 2009, Belknap Press of Harvard University Press, ss. IX + 237
Bogna Choińska Hermeneutyczna tradycja filozofii, red. H.T. Mikołajczyk, M. Rembierz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2009, ss. 310
© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki