ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Hubert T. Mikołajczyk O polskich drogach filozofii w skali mikro
Stefan Konstańczak Od formizmu do strefizmu. Ewolucja poglądów estetycznych Leona Chwistka
Hubert T. Mikołajczyk Rozum transwersalny, czyli o postmodernistycznym rozumieniu racjonalności
Anna Musioł Pytając o człowieka. Maksa Schelera koncepcja personalizmu symbolicznego na tle poglądów Nicolaia Hartmanna i Romana Ingardena
Dorota Barcik O tak zwanym prymacie praktycznego rozumu w pismach Immanuela Kanta
Bogna Choińska Interpretacja tekstu "otwartego"
Paweł Czarnecki Moral aspects of educative work in the circle of educator ethics' dilemmas
Marta Gluchmanová Teacher, democratic values and methods
Paweł Ibek Nadczłowiek Fryderyka Nietzschego i chrześcijanin. Studium porównawcze
Monika Adamczyk,
Ryszard Kozłowski
"Adamie, gdzie jesteś?". O człowieku, który szuka siebie. Propozycja ks. Józefa Tischnera
Mariusz Ciszek Uwagi o rodzinie i małżeństwie w nauce społecznej kościoła oraz ich implikacjach w chrześcijańskiej etyce seksualnej

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Maria Emilia Nowak Zdzisława Piątek, Pawi ogon czyli o biologicznych uwarunkowaniach kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 75
Stefan Konstańczak John Perry, Tortury. Bezpieczeństwo narodowe i normy etyczne, przekład Wojciech Gadowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 244
© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki