ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Mariusz Moryń Patos życia a doświadczenie w "nowej fenomenologii" Hermanna Schmitza
Stefan Konstańczak Nurt neomesjanistyczny w filozofii polskiej końca XIX wieku
Ryszard Czyżewski Rodowód nowożytnej metody nauk przyrodniczych
Marta Gluchmanova Ethical education in science and technology
Małgorzata Olech Etyka polityczna Iji Lazari-Pawłowskiej
Miła Kwapiszewska-Antas Zagadnienie eutanazji i samobójstwa u wybranych przedstawicieli filozofii starożytnej
Paweł Czarnecki Świadomość religijna jako przedmiot analizy filozoficznej w postmodernizmie
Agnieszka Jarzewicz Rozstrzygnięcia kulturoznawcze w kwestiach spornych z zakresu metodologii humanistyki
Józef Kwapiszewski Współczesne subkultury młodzieżowe i ich rola w kulturze
Jerzy Lepieszkiewicz Władysław Strzemiński jako filozof
Bogna Choińska Granice artystycznej wolności (pojęcie "pełni malarskiej" u Józefa Czapskiego)

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Marcela Berbeka Włodzimierz Tyburski, Elzenberg, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, ss. 288
Józef Konstańczak Wokół myśli i działalności Karola Libelta, praca zbiorowa pod red. Antoniego Szczucińskiego, Oficyna Wydawnicza Batik, Poznań 2004, ss. 117
Bogna Choińska Alan Sokal, Jean Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, tłum. Piotr Amsterdamski, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, ss. 280
Ewa Olszówka Kazimierz Krajewski, Etyka jako filozofia pierwsza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 175
Małgorzata Olech Peter Singer, Jeden świat. Etyka globalizacji, tłum. Cezary Cieślikowski, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 2006, ss. 244
Maria Emilia Nowak Małgorzata Olech, Ija Lazari-Pawłowska jako metaetyk i moralista, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2007, ss. 144
Agata Kubea Grzegorz Grzybek, Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2006, ss. 94
Weronika Warpachowsicz Umberto Eco, Girolamo de Michele, Historia piękna, przełożyła Agnieszka Kuciak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, ss. 440
© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki