ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Anna Kotłowska,
Ryszard Kozłowski
Poglądy i zainteresowania badawcze Władysława Tatarkiewicza (w 120. rocznicę Jego urodzin)
Stefan Konstańczak Spadkobiercy filozofii Józefa Marii Hoene-Wrońskiego
Stefan Konstańczak Problemy aksjologiczne w filozofii Maksa Schelera
Bogna Choińska Esej jako następstwo pesymizmu teoriopoznawczego
Józef Kwapiszewski Problematyka tolerancji i nietolerancji w wybranych publikacjach edukacyjnych i filozoficznych
Miła Kwapiszewska-Antas Człowiek wobec zwierząt na przestrzeni dziejów
Małgorzata Lesińska-Sawicka Wartość dziecka w życiu kobiety (opinie kobiet rodzących pierwsze dziecko w wieku 20-30 lat a opinie matek w wieku 35 i więcej lat)

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Agata Kubea Ryszard Kozłowski, Filozofia osoby ludzkiej w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2006, ss. 144
Bogna Choińska Isaiah Berlin, Korzenie romantyzmu, tłum. A. Bartkowicz, Zysk i S-ka, Poznań 2004, ss. 240
Grażyna Strojek Jan Krokos, Sumienie jako poznanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, ss. 229
Ryszard Kozłowski Czesław Stanisław Bartnik, Szkice do systemu personalizmu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 287
Maria Emilia Nowak Stefan Konstańczak, Wybrane zagadnienia ekofilozofii, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2005, ss. 209
Józef Kwapiszewski Wybrane problemy deontologii lekarskiej, pod redakcją Romana Szulca, Wydawnictwo Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1999, ss. 136
Ewa Olszówka Julian Andrzej Kultys, Moralność seksualna młodzieży – ciągłość czy zmiana?, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2005, ss. 259
Stefan Konstańczak Vladimir Vladimirovich Koklukhin, Filozofia prestupnogo mira, Wydawnictwo S. Lavrova, Brześć 2003, ss. 311
© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki