ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Karol Toeplitz Pamięć
Bogdan Drozdowicz Karol Marks wobec poglądów filozoficznych hegla i młodoheglistów. Idealistyczna teoria religii we wczesnych pracach Karola Marksa
Stefan Konstańczak Etyka środowiskowa jako pomost łączący antroposferę z biosferą
Małgorzata Olech Ija Lazari-Pawłowska w obronie etyki zawodowej
Ryszard Kozłowski Wokół problemu osoby. Definicje osoby w polskim personalizmie chrześcijańskim
Julian Andrzej Kultys Aborcja: problem religijno-filozoficzno-społeczny
Jerzy Hauziński Islam na terytoriach byłego Związku Sowieckiego w perspektywie historycznej
Ewa Piotrowska Brygidki w polskiej tradycji monastycznej i kulturze
Józef Kwapiszewski Religie a sekty. Rozważania teoretyczne
Ks. Jan Turkiel Mądrość w Księdze Syracha

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Marian Dębogórski Jan Przybyłowski, Logika z ogólną metodologią nauk. Podręcznik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
Aneta Jakubik Stefan Konstańczak, Odkryć sens życia w swojej pracy, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Słupsk 2000, ss. 208
Stefan Konstańczak Kajetan Młynarski, Zapiski z błękitnych ruin, wyd. I, nakładem autora, Kraków 2000, ss. 249
Ryszard Kozłowski Tadeusz Kobierzycki, Gnothi Seauton: dusza, charakter, jaźń, osobowość, osoba. Dzieje pięciu pojęć, Wyd. Akademii Muzycznej w Warszawie, Warszawa 2001, ss. 375
Krzysztof Przybyszewski, Gabriela Tarczyńska Ewa Piotrowska, Janusz Wiśniewski (red.), Dydaktyka filozofii. Doświadczenia – dylematy – osiągnięcia, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2002, ss. 238
Jan Zubelewicz Ulrich Schrade, Międzywojenna polska myśl narodowa. Od patriotyzmu do globalizmu, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2004, ss. 328
Ewa Olszówka Józef Kwapiszewski, Bioetyka – remedium na patologie i kryzysy w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2005, ss. 291
© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki