ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Karol Toeplitz Czy sprzeczności mogą mieć budujący charakter?
Ewa Piotrowska Cele i zadania filozofii edukacji matematycznej
Jerzy Kojkoł System filozofii Stanisława Garfeina-Garskiego
Bogna Choińska Józefa Czapskiego pisanie o malarstwie
Stefan Konstańczak Poszukiwanie naukowego kontekstu etyki
Józef Kwapiszewski Koncepcja śmierci u Augustyna Aureliusza
Mirosław Patalon Postewangelikalne poszukiwania tożsamości kościoła
Krzysztof Sokołowski Elementy strukturalnej interpretacji języka
Ryszard Czyżewski Problematyka ontyczna i kształtowanie światopoglądu w kontekście nauk przyrodniczych

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Stefan Kostańczak Jean-Loup Dherse, Dom Hugues Minguet, L’Èthique ou le Chaos?, Presses de la Renaissance, Paris 1998, stron 379
Mirosław Patalon Leszek Pyra, Antropologiczno-etyczna teoria Reinholda Niebuhra, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999
Andrzej łapa Francis Fukuyama, Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, przekł. Hanna Komorowska i Krzysztof Dorosz, Politeja, Warszawa 2000, stron 320
Stefan Kostańczak Jan Zubelewicz, Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2002, stron 84
© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki