ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Józef Kwapiszewski Cynicy kontynuatorami poglądów Sokratesa
Marian Dębogórski Hume'a zasada pierwszeństwa impresji w stosunku do idei
Ewa Piotrowska Filozofia matematyki pod presją stalinowskiej ideologii. Intuicjonizm brouwera w interpretacji radzieckich konstruktywistów
Wanda Kamińska Ontologiczne i antropologiczne założenia postmodernizmu
Stefan Konstańczak Równość jako kategoria filozoficzna
Julian Andrzej Kultys Etyka w szkole – teoria i praktyka
Bogdan Drozdowicz Problemy Boga i człowieka w klasycznej filozofii niemieckiej
Marek Fota Kategoria przyświadczenia - Casus Newmana. Próba opisania wartości wiary na tle różnic konfesyjnych
Karol Toeplitz Meandry ekumenicznego dialogu
Krzysztof Sokołowski O pewnej weryfikacji tezy, że nauki humanistyczne są zapóźnione w stosunku do nauk ścisłych

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Stefan Konstańczak Zdzisława Piątek, Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, wyd. I, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 1998, ss. 178
Stefan Konstańczak Przewodnik po etyce, red. P. Singer, polska red. naukowa J. Górnicka, wyd. I, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, ss. 598
Eulalia Sajdak-Michnowska Józef Kwapiszewski, Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Słupsku, Słupsk 1998, ss. 227
Bogna Choińska Stanisław Lem, Bomba megabitowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999
Siergiej W. Nowikow Alicja Stępień, Albin Głowacki, Andrzej Skrzypek, Fryderyk G. Owsijenko, Współczesna Rosja. Leksykon, Wydawnictwo "Aspra", Łódź 1999, ss. 284
© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki