ARTYKUŁY

I. HISTORIA FILOZOFII

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Krzysztof Ulanowski O prawdzie, która bywa kłamstwem, o sztuce kłamstwa jako sztuce życia. Platon a Nietsche, przełom czy kontynuacja?
Józef Kwapiszewski Cynizm antyczny a postmodernizm
Jerzy Kojkoł Ludwig Feuerbach w polskiej myśli filozoficznej XX wieku
Elżbieta Tomczak Kategoria "Wiecznego Powrotu" w filozofii Fryderyka Nietzschego
Ryszard Sitek Problem historyzmów w pracach przedstawicieli tzw. Warszawskiej Szkoły Historyków Idei
Przemysław Gulda Krytyka tradycji epistemologicznej w książce Richarda Rortego Filozofia a zwierciadło natury
Bogna Choińska Rozwój świadomości: Freud i Wilber

II. PROBLEMATYKA ETYCZNA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Stefan Konstańczak Ponowoczesne spory wokół kodeksów etycznych
Małgorzata Olech Ija Lazari-Pawłowska jako moralistka

III. RELIGIOZNAWSTWO

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Wiesław Mysłek Wartości chrześcijańskie w kontekście współczesnych problemów społecznych w Polsce
Marek Fota Analiza wątków gnoseologicznych w koncepcji religijnej Johna Henry’ego Newmana. Część druga
Jan Sauś Polski katolicyzm społeczny do okresu transformacji. (Podstawowe problemy)

IV. LOGIKA I METODOLOGIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Krzysztof Sokołowski Ideologia a metajęzyk
Marian Dębogórski Dlaczego jest rzeczą próżną pytać, czy istnieją, czy tez istnieją ciała

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Stefan Konstańczak Analiza a metafizyka. Metafizyka w filozofii analitycznej
Bogna Choińska Ken Wilber, Eksplozja świadomości
Piotr Jan Przybysz Pięć zmysłów w estetyce rzeczywistości. Maria Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów
Piotr Jan Przybysz Prywatna teoria sztuki, Henryk Kiereś, Spór o sztukę
ózef Kwapiszewski Lesław Michnowski, Czy regres człowieczeństwa?
© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki