KATEDRA FILOZOFII

Akademia Pomorska w Słupsku

76-200 Słupsk,
ul. Arciszewskiego 22a

adres strony WWW: www.ssf.apsl.edu.pl

Sekretarz redakcji dr Bogna Choińska
59 840 53 98; e-mail: bchoinska@wp.pl

© Copyright 2020 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki