Komitet redakcyjny

prof. ndzw. dr hab. Hubert T. Mikołajczyk – przewodniczący
prof. zw. dr hab. Zbigniew Sareło
dr Bogna Choińska - sekretarz
dr Małgorzata Olech
dr Alicja Pietras
dr Daniel Żuromski
dr Marcin Furman

Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Tyburski
prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek
prof. dr hab. Andrzej J. Noras
prof. dr hab. Ewa Podrez
prof. ndzw. dr hab. Mirosław Rutkowski
prof. ndzw. dr hab. Dariusz Kubok
Wasyl Gruchman (Słowacja)
Wasilij Gricenko (Rosja)
Rachel Eliot (Izrael)
Susan Heschel (Niemcy)

© Copyright 2020 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki